ติดต่อลงโฆษณา

ติดต่อทางเพจที่ : https://www.facebook.com/JoMvpHD

หรือทาง E-Mail : [email protected]

คุณสามารถตั้งราคาค่าป้ายที่คุณต้องการ พร้อมกับตำแหน่งป้ายที่จะติดตั้ง